Fysioterapi til heste

Formålet med fysioterapi er at udvikle og styrke særligt de stabiliserende muskler omkring alle led. På den måde vedligeholder du den maksimale bevægelse og funktionsevne i hele hestekroppen.

Efter en kiropraktisk behandling bevæger alle led sig optimalt, og det er vigtigt, at muskler og sener trænes effektivt efterfølgende, da det er musklerne og senerne, der skal beskytte leddene og holde dem stabile fremover.

“Fysioterapi består af afspændingsøvelser, strækøvelser og muskel opbyggende øvelser som kan trænes både fra jorden, men også når du sidder på hesten”.

Med fysioterapi trænes musklerne og senerne strækkes så de får god elasticitet. Fysioterapi skal gøres flere gange i ugen, og det er noget, du meget effektivt selv kan træne med din hest.

Afhængig af din hests problemer vil jeg sammensætte nogle øvelser til netop din hest efter behandlingen.

Har hesten ingen særlige problemer, kan fysioterapi med fordel trænes forebyggende, og på den måde styrke hesten rigtig godt sideløbende med din øvrige træning. Jeg kommer gerne ud og viser dig, hvordan du træner din hest forebyggende med fysioterapi.

Jeg har lavet videopakken, “Afspænding, stræk og mobilisering” til dig med simple hverdagsøvelser, du kan bruge til at træne din hest stærkere og mere smidig.

Har din hest problemer, er det dog vigtigt, at jeg ser hesten først og vi får tilrettelagt et træningsprogram specifikt til din hest, så du ikke gør mere skade end gavn.

Med fysioterapi trænes proprioceptionen, som er en vigtig sans. Proprioception er den sans der registrerer kroppens bevægelser og de forskellige kropsdeles placering i forhold til hinanden

Proprioreceptionen forbinder spinale nerver og mekanoreceptorer (bevægelsesreceptorer) i muskler, sener og led, derfor har den stor betydning for neuromuskulær kontrol.

Hos mennesker er det vist, at proprioceptiv træning efter korsbåndsruptur giver bedre resultater end muskelstyrketræning. Ligeledes er der målt nedsat proprioception ved flere repositioneringsfejl hos mennesker med lændesmerter.

Proprioceptionen er også forringet ved

  • Stigende alder
  • Arthrose
  • Rygsmerter
  • Efter immobilisering eller inaktivitet
  • Træthed
  • Kulde/kryoterapi

Proprioception bedres ved:

  • Neuromuskulær træning (balancetræning, træning af det indre korset= chore stability,  koordinationstræning og strækøvelser)
  • Opvarmning (dækken eller varmelamper, særlig til ældre dyr/ gigtpatienter)
  • Ledomslag

Proprioceptiv træning  stimulerer bevidstheden om kroppens bevægelser, udfordrer balancen  og styrker den dynamiske ledstabilitet og muskulaturen.

Når vi træner proprioception træner vi også de helt små multifidimuskler, som er med til at stabilisere hele hvirvelsøjlen og er derfor af stor vigtighed.

Det er hos mennesker vist, at der er nedsat aktivering af mm. Multifidi hos patienter med rygsmerter ved rotation af brystkassen og  kordinations- og styrkebevægelser.

Hos heste findes rigtig mange proprioceptorer i strålen og i den bagerste del af hoven, så derfor er det, at gå på forskelligt underlag rigtig god styrketræning/ proprioceptiv træning for heste.

En nem måde at få trænet dette på kunne være, at lave en bane på vej ud til folden med forskelligt underlag, det kunne være en meter med sand, en meter med grus, en meter med fliser, en skummadras mm. Så trænes der to gange om dagen ved ind og udlukning. Vil du have mere inspiration til ProPrio-Træning, har jeg lavet det store ProPrio-Træningsforløb, hvor du får den komplette gennemgang af alt, hvad du behøver for at træne ProPrio-Træning hjemme hos dig selv video for video. Klik og læs mere om ProPrio-Træning Online her.