Mange opfatter tandspidser som noget, der er skyld i tandpine hos deres hest. Det forstår jeg godt. For tandspidser kan gøre ondt på hesten. Men samtidig har din hest brug for sine tandspidser. Vi skal derfor ikke blot raspe tandspidserne væk i forsøget på at undgå smerte hos vores heste, men undersøge hvorfor tandspidserne giver hesten smerter. Der er nemlig ofte en dybereliggende årsag til smerten.

Hvad er tandspidser?

Din hest har brug for sine tandspidser.  Men hvad er tandspidser egentligt? Jo, tandspidser er helt enkelt forklaret punkter af emalje. Hestens tænder er 8-10 centimeter lange og er foldet af 3 typer tandmateriale: dentin, emalje og cement. Igennem hele hestens liv bryder tanden frem 2-3 milimeter om året, indtil der ikke er mere tand.

Tandspidser er emaljepunkter. Emalje er det hårdeste tandmateriale i hestens tænder. Og det er ikke helt tilfældigt. Den har brug for sine tandspidser – i næste afsnit forklarer jeg, hvad den skal bruge tandspidserne til. Men hesten slider selv sine tandspidser/emaljepunkter skarpe. Og det interessante er, at det viser sig, at tandspidserne allerede er tilbage 90 dage efter, vi har raspet dem væk. Det fortæller mig som hestens tandlæge, at der må være en grund til, at hesten har sine tandspidser.

Din hest har brug for sine tandspidser

Din hest har brug for sine tandspidser. De er spidse, skarpe og meget stærke. Heste bruger deres tandspidser til at skære græs, hø eller wrapstrå i mindre stykker med, så det kan males imellem tyggefladerne. Kun når denne proces sker godt nok, kan hesten udnytte foderet optimalt og få fuldt udbytte af den energi, der er i foderet, samt udnytte de proteiner, der er i foderet til opbygning af muskelmasse m.m.

Uden tandspidser er det svært for hesten at skære stråfoderet i mindre stykker. Der er mange kræfter på spil i hestens mund. Forestil dig, at du skulle bide 10 kg hø eller mere over hver eneste dag. Derfor er det emaljedelen af tanden, som hesten sliber til skarpe spidser med tiden. Emaljen er som skrevet tidligere det stærkeste og mest slidstærke materiale i hestens mund.

Så ja, de her tandspidser er meget skarpe og meget stærke. Og når vi rasper dem væk, så er de tilbage i løbet af kun 3 måneder. Så hvad gør vi så?

Altid vigtigt at finde den dybereliggende årsag til tandpinen først

Tandspidserne KAN forårsage smerte hos hesten. Det er der dog altid en dybereliggende årsag til. Og det er vigtigt at huske på, at tandspidser ikke i sig selv er årsagen til smerte. Det betyder også, at vi som dyrlæger og hestetandlæger ikke bare skal raspe tandspidser væk, men starte med at finde den egentlige årsag til smerten.

Rasper vi bare tandspidserne væk, risikerer vi dels at skade tanden og ikke mindst at gøre det svært for hesten at fordøje stråfoderet, ligesom vi ændrer hele hestens tyggemønster.

Din hest har brug for velfungerende tænder for at kunne tygge sit foder korrekt. Derfor er vigtigt, at du regelmæssigt holder øje med din hests tænder. Hvis du har brug for en snak om eller et kig på din hests tænder, kan du kontakte mig lige her.

Din hest kan dog stadig have behov for at få raspet tandspidser

Vi skal ikke smide tandraspen væk. Det er ikke mit budskab. For nogle tandspidser kan genere. Ofte er det på de 2-3 allerbagerste kindtænder. Heromme er der meget lidt plads i hestens mund, og derfor runder jeg disse spidser af, hvis jeg kan se, at de er til gene og risikerer at lave sår i hestens kind. Ligesom jeg rasper kroge og andre overvækster på tænderne, så kæbeleddene kan bevæge sig frit. Det gør jeg dog altid over flere gange, da rodkanalerne risikerer at ligge meget tæt på det område, vi rasper på. Og det vil forårsage svære isninger og smerter hos hesten, hvis vi kommer for tæt på rodkanalen.

Tidligere hørte jeg ofte hesteejere sige, at hesten ikke var sig selv i et par uger efter sådan en lidt for ivrig omgang med tandraspen. Den har haft ondt. Meget ondt. Vi troede desværre for år tilbage, at det var på grund af en ændring af kæbeleddet og dermed balancen. Vi er blevet klogere. Hvor ville jeg gerne kunne skrue tiden tilbage. Men det kan jeg ikke. I dag har vi heldigvis lært så meget mere og kun ved konstant at holde os ajour med den nyeste viden, kan vi forbedre vores tandbehandlinger.

Din hest vil sjældent have behov for at få raspet alle sine tænder (“5 sekunders-reglen”)

Vi skal ikke stoppe med at raspe hestens tænder – det skal dog kun gøres, når det er allermest nødvendigt og ikke mindst efter en grundig mundhuleundersøgelse. Og så skal vi finde den egentlige årsag til smerten hos din hest.

Som tommelfingerregel kan jeg fortælle dig, at min tandrasp kører maksimalt 5 sekunder på de tænder, der skal raspes lidt af. Jeg kalder det for “5 sekunders-reglen”. Prøv at holde øje med, hvor lang tid tandraspen kører, næste gang din hest får ordnet tænder. Og det er meget sjældent alle tænderne, der har behov for tandraspning. Typisk er det kun 4-6 tænder, der kræver decideret raspning – derimod er der ofte brug for behandling af en eller flere tænder, som tandrensning, cariesbehandling og parodontose behandling.

Hvorfor kan tandspidser forårsage smerte hos hesten?

Når tandspidser kan forårsage smerte hos hesten, er det, fordi de i nogle tilfælde giver hesten sår i kinderne. Det er ikke tandspidsernes skyld. Det skyldes derimod, at hesten åbner munden op og suger kinderne ind. Herved skurer tandspidserne mod indersiden af hestens kind og giver hesten sår i kinderne. Og det gør ondt. Stakkels hest.

Men hvorfor åbner hesten munden mere og suger sine kinder ind? Det kan der være mange grunde til, og som altid er det vigtigt at kigge på hele hestekroppen og ikke mindst som dyrlæge og hestetandlæge at lytte til, hvad du oplever i din daglige træning med din hest.

Hvis du oplever, at din hest åbner munden mere, end den plejer, og suger kinderne ind, kan der være mange forskellige årsager. Hvis du har brug for, at vi sammen finder frem til den konkrete årsag, er du altid velkommen til at kontakte mig her. Jeg vil så gerne hjælpe dig og din hest.

Årsager der kan få hesten til at suge kinderne ind og derved giver sår i kinderne

Som du på nuværende tidspunkt forhåbentligt har forstået, så er tandspidserne sjældent selve årsagen til tandpine hos din hest. Der kan derimod opstå komplikationer, hvis hesten af andre grunde åbner munden mere og suger kinderne ind, fordi det medfører, at hestens tandspidser skurer mod indersiden af hestens kinder.

Her er nogle af de årsager, der kan være forbundet med stor smerte og derved får hesten til at åbne munden mere og suge kinderne ind:

 • Caries
 • Pakninger
 • Parodontose
 • Flækket tand eller anden tandskade
 • Ulvetænder
 • Rodbetændelse
 • Bidskade
 • Stramt næsebånd
 • Ondt i ryggen (får hesten til at lægge vægten frem på forparten og bliver dermed tungere på biddet)
 • Smerte i et bagben (får hesten til at lægge vægten frem på forparten og bliver dermed tungere på biddet)
 • Rytter med hård hånd
 • Indspændingstøjler og glidetøjler

Fælles for alle årsager er, at vi ikke løser problemet ved blot at fjerne tandspidserne. Årsagen til problemet forsvinder ikke, selvom vi fjerner tandspidserne. Og tandspidserne vil i løbet af relativt kort tid vokse frem igen og skabe problemer. Hvis vi derimod kan finde den egentlige årsag, kan vi også behandle hesten rigtigt fra starten af og på måde fjerne grunden til smerten helt.

tandundersogelse
tandundersogelse

Når årsagen til smerten forsvinder, trives din hest med sine tandspidser

Når årsagen til hestens smerter forsvinder, vil din hest trives med sine tandspidser. Og ja, også uden at få sår i sine kinder eller bide sig selv. Faktisk vil den trives endnu bedre og få lettere ved at opbygge gode stærke muskler og opretholde en god fordøjelse. Kun med sine tandspidser i behold kan din hest tygge korrekt og skære sit stråfoder over i små stykker. Når din hest skærer sit stråfoder over i små stykker, kan det lettere nedbrydes. Og din hest kan udnytte de vigtige næringsstoffer i foderet endnu bedre.

Der er desuden fint plads til tandspidserne inde i munden. Når hesten har afspændte kæbeled og lukket mund, er der masser af plads til tandspidserne. Ligesom der er god plads til (og brug for) tandspidserne, når hesten går afslappet rundt og græsser.

Som hestens tandlæge betyder det, at jeg i dag vægter en grundig mundhuleundersøgelse langt højere end en tandraspning. Ved at kende til tandens udvikling helt tilbage fra fosterstadiet. Og ved at kende til de forskellige processer i tandudviklingen kan jeg læse overfladen af hver enkelt tand og få en masse viden om, hvad der sker længere nede i tanden, samt hvad der kan være hændt tanden tidligere i hestens liv. Det gør det meget spændende at være hestetandlæge, da hver hestemund nu fortæller mig en historie om hestens liv, brug og trivsel. Og så kan jeg handle og behandle derudfra.

Når jeg behandler din hest, har jeg blandt andet min underviser på veterinærinstituttet i Sverige, Thorbjørn Lundstrøms sætning i baghovedet: “En rask tand kan ikke gøres endnu bedre med raspning”. Det er en vigtig huskeregel at have med – det vil vores heste takke os for.

Det er aldrig ikke en god ide at være på forkant med de jævnlige tandtjek, så du ikke risikerer, at der opstår unødvendige komplikationer. Hvis det er ved at være tid til, at din hest skal have en tandbehandling, kan du læse mere om mine behandlinger som hestetandlæge her.