Forbenet dragtbrusk. Det er noget af en diagnose at udtale. Ikke desto mindre er det noget, mange heste desværre risikerer at få i større eller mindre grad. Min egen dressurhest er selv i risikogruppen – mere om den og hvordan jeg med korrekt træning holder den sund og stærk senere.

I dette blogindlæg vil jeg forklare, hvad forbenet dragtbrusk er, hvorfor det opstår og selvfølgelig hvad du selv kan gøre for at bremse udviklingen af lidelsen med korrekt træning.
 
 

Når stødabsorberingen er i udu (og hvad forbenet dragtbrusk i virkeligheden er)

Dragtbrusken er en del af hestens elastiske ballepude og en vigtig del af hele hovens evne til at absorbere de stød, der går op igennem hestens hov og hele vejen op igennem hestens ben, hver gang hovene lander i jorden.

Dragtbrusken kan du mærke med dine fingre, når du mærker ned omkring hovens baller.

Hver gang hestens hov lander i underlaget, udvider hoven sig, og den elastiske ballepude er således fleksibel og kan absorbere meget af de kraftige stød, hesten får fra underlaget og op igennem hele benet. Jo hårdere underlag hesten går på, jo større stød får hesten op igennem sin hov. Det kan du selv genkende, hvis du løber en tur på henholdsvis asfalt og en græsplæne, da får du langt større stød op i foden og dit ben på asfalt. Dragtbrusken er altså hestens stødabsorbering.

Når brusk eller knogle forbener, har der været en overbelastning. Og knoglen eller brusken reagerer ved at vokse eller rettere mineralisere/ kalkaflejre. Det gør det typisk for at styrke sig selv, da der ved overbelastning opstår en inflammation, hvor knogle eller brusk slides på og nedbrydes, og kroppen reagerer ved at bygge ovenpå så at sige.

Når dragtbrusken forbenes gør dette ikke ondt i sig selv, da brusk ikke har nerveforsyning i sig selv.Vi kan ikke mærke brusk. Men når brusken forkalkes, bliver den tykkere, og elasticiteten i brusken forsvinder.

Ubevægeligt dragtbrusk nedsætter ballepudens evne til at stødabsorbere, og hesten får flere stød op igennem sine lemmer. Samtidig fylder forbenet dragtbrusk mere inde i hovkapslen end ikke forbenet dragtbrusk, som er mere blødt og bevægeligt, og det giver i sig selv et større tryk inde i hovkapslen. Og det er det, der sammen med den nedsatte evne til at stødabsorbere, der fører til smerte i hestens hov ved meget forbenet dragtbrusk.
 
 

Fejlbelastning øger risikoen for forbenet dragtbrusk

Fejlbelastning ses hos heste med afvigende benstilling. Men også heste, der ikke hviler ligeligt på sine 4 ben, fejlbelaster sine knogler, led, muskler og sener, og det kan også føre til forbenet dragtbrusk.

De fleste af de heste, jeg har mødt med forbenet dragtbrusk, har asymmetriske dragtbruske, hvor den ene er højere end den anden. Det fortæller mig, at hesten ikke hviler korrekt ned på sine 4 hove. Noget jeg altid er meget opmærksom på som noget af det første i min gennemgang.

Den skæve belastning af hovene kan være medfødt, hvis hesten er født med afvigende benstilling. I dette tilfælde vil hesten have belastet sine hove skævt helt fra føls ben af .

Det kan dog også opstå over år, hvor hesten ikke hviler ligeligt på sine 4 hove – måske efter en periode med smerte, måske efter et spark eller et bid fra en anden hest, eller fra en dårlig tilpasset sadel, en skæv rytter eller mange mange andre årsager.

Fælles for de heste er, at vi skal have genoprettet deres kropsholdning og få dem til at hvile ens på deres 4 ben. Det fjerner ikke den forbenede dragtbrusk, men det stopper væksten og sørger for, at hesten fremover ikke slider på sig selv.

Som tidligere skrevet gør forbenet dragtbrusk i sig selv ikke ondt, da der ingen nerveforsyning er i forbenet dragtbrusk. Men har hesten meget forbenet dragtbrusk, der strækker sig helt op mod og måske over hovleddet, kan det hæmme bevægeligheden i en stor del af hoven, og det vil påvirke hele hesten i en negativ retning.
 
 

Alle heste kan udvikle forbenet dragtbrusk

Desværre, ja. Alle heste kan udvikle forbenet dragtbrusk, hvis ikke vi lærer dem at opretholde en god kropsholdning og på den måde hvile korrekt ned på alle 4 hove.

Mange heste har desuden afvigende benstilling i større eller mindre grad inklusiv min egen dressurhest Monak, som er typisk oldenborg og derfor indfodet. Heste som Monak, der er indfodet på forbene (du kan se ved, at de slider vinger på sine hove) og er derfor i risiko for at få forbenet dragtbrusk.

Monak har dog lært at lande lige på sine skæve ben, og det betyder, at han nu hviler mere i sin krop og kan fungere helt uden gener fra sin afvigende benstilling. Monak har altså ikke belastet dragtbrusken og lider derfor ikke af forbenet dragtbrusk. Det kunne han godt have endt med. Men med intensiv ProPrio-Træning har lært Monak at lande lige på sine skæve ben, og det betyder, at han nu hviler mere i sin krop og kan fungere helt uden gener fra sin afvigende benstilling.
 
 

Det er muligt at stoppe overbelastningen og genoprette den gode kropsholdning

ProPrio-Træning er vejen frem for heste, der ikke hviler korrekt ned på alle 4 hove. Det er fysioterapeutisk træning, der genopretter hestens kropsholdning og lærer hesten nye bevægelsesmønstre, så den stopper med at overbelaste sig selv, hver gang den tager et skridt.

Vi kan desværre  ikke fjerne allerede forbenet dragtbrusk, men er hesten stadig mobil og kan spadsere fint rundt uden smerte, kan vi bremse udviklingen af lidelsen med korrekt træning.

Udover de simple neuromuskulære øvelser fra ProPrio-Træningen er underlaget også en væsentlig faktor.  Et meget hårdt underlag vil øge risikoen for yderligere forbening af dragtbrusken, hvorimod et blødere underlag er mere skånsomt for heste med forbenet dragtbrusk.

Det betyder ikke, at du ikke skal træne på et hårdt underlag. Det skal du også. For det er netop på et hårdere underlag, at hesten virkelig har mulighed for at arbejde med sin kropsholdning og rette sig op. Men det skal være stillestående øvelser og i langsomt tempo – øvelser, som du lærer med ProPrio-Træning.

Summa summarum er forbenet dragtbrusk ikke nødvendigvis en årsag til at kassere din hest. Men det er et symptom på, at din hest ikke har en god kropsholdning og derfor belaster sine hove uhensigstmæssigt.